Doug Kirton

Skeleton

Oil on Canvas  

2020  

58 1/2 x 66 in.  


Detail Images